Generic selectors
Tylko dokładne wyniki
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Post Type Selectors
post
page
  1. Serwis Trans Expert
  2. toll collect
  3. Obowiązk uiszczania opłat drogowych

Obowiązk uiszczania opłat drogowych

Postanowienia dotyczące obowiązku uiszczania opłat drogowych

Zgodnie z § 1 niemieckiej ustawy o pobieraniu opłat za korzystanie z dróg federalnych opłacie drogowej podlegają wszystkie pojazdy użytkowe oraz zestawy pojazdów z Niemiec i innych krajów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t, które są:

  • przeznaczone do transportu towarów (1. alternatywa) lub
  • używane do tego celu (2. alternatywa).
Obowiązek uiszczania opłat drogowych występuje wtedy, gdy obie alternatywy są spełnione.

Obowiązek uiszczania opłat drogowych zgodnie z 1. alternatywą

W tym przypadku obowiązek uiszczania opłat drogowych wynika z ogólnego celu przeznaczenia pojazdu, czyli przewozu towarów, ze względu na typową konstrukcję pojazdu i rodzaj zabudowy np. pojazdy przegubowe lub samochody ciężarowe. Te pojazdy podlegają obowiązkowi uiszczania opłaty drogowej niezależnie od tego, czy:

  • chodzi o podróż w celach prywatnych,
  • transportowane są na nich faktycznie towary,
  • transport towarów odbywa się w ramach prowadzonej działalności lub w celach własnych (transport zakładowy) lub
  • dany pojazd jest zwolniony z podatku drogowego.
Obowiązek uiszczania opłat drogowych zgodnie z 2. alternatywą

Obowiązkowi uiszczania opłat drogowych podlegają również pojazdy, które pod względem konstrukcji i zabudowy nie są właściwie przeznaczone do przewozu towarów (np. samojezdne maszyny robocze), jednak które mogą przewozić towary w ramach prowadzonej działalności zgodnie z ustawą o towarowym transporcie drogowym (GüKG). Ważne jest, czy przewóz towarów odbywa się za opłatą lub na potrzeby własne w ramach prowadzonej działalności zgodnie z § 1 ustawy o towarowym transporcie drogowym (GüKG, transport towarów w ramach prowadzonej działalności lub transport zakładowy).

Masa całkowita zestawów pojazdów

Ważna zmiana: Od 1 stycznia 2019 roku do ustalenia dopuszczalnej masy całkowitej zestawu pojazdów sumuje się, inaczej niż mówi ustawa o dopuszczeniu osób i pojazdów do ruchu drogowego, dopuszczalne masy całkowite poszczególnych pojazdów. Przy obliczeniu nie uwzględnia się już nacisku na hak holowniczy ani nacisku naczepy.

Zwolnienie z opłat drogowych

Określone pojazdy zgodnie z ustawą o pobieraniu opłat za korzystanie z dróg federalnych są zwolnione z opłat drogowych.